FDM Workgroup June 17-18 Drzonków

(polish below/wypolerować poniżej)

Time:
10:00 am to 18:00 PM
10:00 am to 14:00 PM

Address:
street: Olimpijska 20
66-004 Drzonków
near Zielona Góra and German boarder

Organization & Guidance:

Organization: FDM Akademia
Guidance: Piotr Rybacki FDM IC

Program:

Subject: Acute and Chronic Pain in Lumbar region with radiating pain in to lower limbs

Theoretical part: Distinguishing between Acute and Chronic Pain from FDM perspective.

FDM Diagnosis of lumbar region and lower limb

Practical part:   Typaldos Manual Therapy in lumbar and lower limbs region.

Inversion and ball therapy

Information & registration: 0048 513266725 or piotr@fizjopark.pl 


FDM grupa robocza
17-18.06.2023 Drzonków

Godzina:
10:00 do 18:00
10:00 do 14:00

Adres:
ulica: Olimpijska 20
66-004 Drzonków
Koło Zielonej Góry

Organizacja & przewodzenie:
Organizacja: FDM Akademia
przewodzenie: Piotr Rybacki FDM IC

Temat spotkania:.
Ostre i chroniczne dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego z promieniującym bólem do nogi.

Teoretyczna część:
Rozróżnienie pomiędzy ostrymi a przewlekłymi dolegliwościami z punktu widzenia FDM.

Diagnoza FDM odcinka lędźwiowego i kończyny dolnej.

Praktyczna część:
Terapia Manualna Typaldosa w rejonie lędźwi i kończyny dolnej
Terapia Inversyjna z wykorzystaniem krzesła inwersyjnego i piłki.

Informacje i rejestracja: 513266725 or piotr@fizjopark.pl