FDM Workgroup April Poznan

This weekend (April 23 & 24th) was a FDM Workgroup in Poznań with 8 motivated therapists.

General topic was Folding Distortion. They trained around 100 techniques per one person 😅, everybody felt this and know what he must feel.


Grupa robocza FDM w Poznaniu

W ten weekend odbyła się grupa robocza FDM w Poznaniu z 8 zmotywowanych terapeutami Tematem ogólnym było Folding Destortion. Wyszkolili około 100 technik na jedną osobę 😅, każdy to czuł i wie co musi czuć.