FDM Workgroup 23 & 24.4. Poznan


Time:

9:00am – 6:00 pm Saturday
8:00am – 3:00 pm Sunday


Address:
Poznan
Street: Jana III Sobieskiego 52

 

Organization & Guidance:
FDMakademia
Organization: Piotr Rybacki BC
Guidance: Rafał Adamiec


Program:

Folding Distortion:

  1. Refresh
  2. Body Language
  3. Principles of Therapy
  4. Exercises of FD techniques
  5. And much much more exercises of FD techniques

Information & registration: rafaladamiec@tlen.pl


FDM Grupa Robocza
23 i 24 kwietnia w Poznaniu


Czas:

9:00-18:00 Sobota
8:00-15:00 Niedziela


Adres:
Poznań
Ul.: Jana III Sobieskiego pawilon 52


Organizator i prowadzący:
FDMakademia
Organizator: Piotr Rybacki BC
prowadzący: Rafał Adamiec


Program:
Dystorsja Folding :

  1. Odświeżenie
  2. Mowa Ciała
  3. Zasady Terapii
  4. Praktyka technik manipulacyjnych na FD
  5. I jeszcze więcej praktyki technik manipulacyjnych na FD

Informacje i zapisy : rafaladamiec@tlen.pl